Než se skály zahalí

11. 04. 2015, 09:45 - 11. 04. 2015, 14:00

Typ: Exkurze

Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum
ve Znojmě
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte
na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – nová expozice hornin – Čížovský lom –
Uhlířská louka – Lukov, cca 8 km velmi náročným
terénem se zakončením okolo 14.00, pro cestu
do Znojma možno využít autobus ve 14.21
Doporučené vybavení: dobrá obuv, občerstvení,
malé kladívko a pár mincí na dopravu a občerstvení
v lukovské hospodě
Zaměření: neživá příroda NP a obzvláště poznávání
hornin lukovské jednotky