Za skutečným pramenem potoka Daníže

23. 09. 2017, 09:00 - 23. 09. 2017, 14:00

Typ: Akce třetích stran

Místo konání: Hnanice

Vedoucí: Martin Škorpík – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice - Fládnitzká cesta – odbočky na zajímavá místa – státní hranice – mokřad na hranici – podél Daníže k pramenu – zpět až do Hnanic, středněnáročnou, místy zamokřenou trasou cca 10 km s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: terénní oblečení a obuv, jídlo a pití
Zaměření: minulost krajiny a její změny po skončení ledové doby, drobné vodní toky v NP Podyjí, příroda koncem září