Mezinárodní noc netopýrů

2. 09. 2017, 19:30 - 2. 09. 2017, 23:30

Typ: Akce

Místo konání: Uherčice

Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: Uherčice, nádvoří u pokladny státního zámku. Program se bude opakovat ve třech cyklech, začátek cyklu bude v 19.30, ve 21.00 a ve 22.00. Návštěvníkům bez malých dětí doporučujeme využití pozdějšího začátku programu.
Trasa: Státní zámek Uherčice a jeho bezprostřední okolí.
Doporučené vybavení: teplé oblečení, pevnou obuv, peníze na občerstvení, případně na vstupné do zámku.
Nutno s sebou: baterku
Zaměření: Povídání o netopýrech na zámku, který je pro jeden z našich vzácných druhů letounů – vrápence malého – vyhlášen jako evropsky významná lokalita. Nahlédnutí do prostor využívaných netopýry. Ukázky výzkumných metod sledování netopýrů v zámeckém lesoparku a blízkém okolí.
Poznámka: Akce se koná za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí.