Co udělat pro druhovou pestrost lesa aneb návrat k tradičním způsobům péče

17. 09. 2016, 09:00 - 17. 09. 2016, 14:00

Typ: Akce třetích stran

Místo konání: Popice

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Robert Stejskal – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Popice, u kostela
Trasa: Popice – lesní okraje NP – Havraníky – Popice, cca do 8 km středně těžkým terénem s návratem do 14:00
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: lesy v režimu trvalé péče, zásahy na podporu druhové rozmanitosti, obnova výmladkového hospodaření