Z náměstí v Retzu ke znojemskému hradu

14. 05. 2016, 09:15 - 14. 05. 2016, 17:00

Typ: Exkurze

Místo konání: Retz

Každým rokem pořádá Rakouský klub turistů (ÖTK) a Klub českých turistů (KČT) společnou vycházku mezi Retzem a Znojmem. Vycházka začíná letos v Retzu a vede do sesterského města Znojma. Znojmo je významným městem na jižní Moravě a leží na východním okraji národního parku. Vycházka povede přes staré pohraniční obce, kolem ztracených mlýnů na Dyji a přes rozsáhlá vřesoviště, ze kterých se nabízí nádherný pohled na „věžaté město“.
Vlakem v 16.55 hod je možno dostat se zpět do Retzu (příjezd: 17.14 hod).
Bližší informace od 1. dubna na www.np-thayatal.at
Sraz: vlakové nádraží v Retzu
Délka: cca 8 hodin
Účast zdarma!