Podyjí 1820 - Črty z cest Giovanniho Marii Monsorna

26. 05. 2015, 17:03 - 27. 09. 2015, 14:03

Typ: Exhibition

Place: Státní zámek Vranov nad Dyjí

Výstava výběru obrazů z Podyjí z cestovního skicáře italského malíře Giovanniho Marii Monsorna (1769 - 1836)  z jeho cesty po Dolních Rakousích a Znojemsku. Vystavena bude kolekce faksimilií kreseb tématicky svázaných s územím dnešních národních parků Podyjí a Thayatal.

Otevřeno
od 30. května do 31. srpna
denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin
a od 1. do 27. září pouze o víkendech
od 10 do 17 hodin

Site with more information: http://www.nppodyji.cz/monsorno