Ledovka 2014 – škody v lese nebo příležitost pro ekosystémy?

24. 10. 2015, 09:45 - 24. 10. 2015, 14:45

Typ: Exkurze

Místo konání: Čížov

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Milan Pořízka – Správa
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na
parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – údolí Klaperova potoka – Mufloní
kopec – Čížov, cca do 7 km středně těžkým terénem
s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina
Zaměření: prohlídka lokalit zasažených ledovkou
v prosinci 2014, ukázky péče o lesní ekosystémy