Putování za pamětihodnostmi středověkého dvouměstí Kremže a Stein nad Dunajem (Dolní Rakousko)

26. 09. 2015, 08:00 - 26. 09. 2015, 20:00

Typ: Exkurze

Místo konání: Krems

Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum
ve Znojmě
Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – město Krems (Steinská
brána a městské hradby – špitální kostel sv. Filipa
a Jakuba – radnice, Göglův dům – Simandlova kašna –
„Bezhlavý mužík” – piaristický kostel – Gozzův hrad –
farní kostel sv. Víta – dominikánský klášter a muzeum –
městský park, dunajská promenáda – kapucínský
klášter v meziměstí Und) – město Stein (kotvický
dvůr – minoritský kostel s klášterem – farní chrám sv.
Mikuláše – radnice – velký pasovský dvůr – Mazettiho
dům – dům malíře Schmidta – Linecká brána – solnice
zpět Znojmo s návratem okolo 20.00
Cena: 250 Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem)
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí
přihláška do 10. 9. 2014 u Markéty Frindové Jelínkové
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Nutno s sebou: cestovní doklady, cca 15 Euro na
osobu pro vstupy do objektů a občerstvení, kromě
toho se doporučuje jídlo a pití na celý den, přestávka
na oběd bude v rámci programu
Zaměření: pěší prohlídka historického dvojměstí na
řece Dunaji, historie, památky