Po dávné stezce od Pulkau do Retzu

20. 09. 2015, 09:00 - 20. 09. 2015, 16:00

Typ: Excursion

Place: Retz

Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku
Podyjí, Christian Übl – Správa Národního parku
Thayatal
Sraz: 9.00 Retz, u větrného mlýna
Trasa: z Pulkau do Retzu romantickými vesnicemi,
sklepními uličkami s návštěvou kultovních míst,
moderní vinařské architektury i vřesoviště v okolí
Retzu, pěší výlet mírně zvlněným terénem cca 15 km
s návratem k větrnému mlýnu do 16.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na
celý den, peníze na případnou ochutnávku vína
Poznámka: z místa srazu budou nejprve účastníci
odvezeni pořadatelem do Pulkau, počet účastníků
omezen, nutná předchozí přihláška do 31. 8. 2015 

u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail:
frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka
do méně známých míst v okolí Pulkau a Retzu