Mezinárodní noc netopýrů

5. 09. 2015, 19:30 - 5. 09. 2015, 22:30

Typ: Exkurze

Místo konání: Podhradí nad Dyjí

Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum
ve Znojmě
Sraz: Podhradí nad Dyjí, zřícenina hradu Frejštejn,
asi hodinový program, začátek v 19.30, 21.00 a 22.00,
návštěvníkům bez malých dětí doporučujeme využít
pozdější začátek akce
Trasa: Podhradí nad Dyjí, hradní zřícenina a její okolí,
krátká noční vycházka poměrně náročným terénem
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterka, pevná obuv
Zaměření: pozorování netopýrů v jejich přirozeném
prostředí, detekce ultrazvukových hlasů