Diplom pro Podyjí a Thayatal

4. 08. 2022, 10:00 - 4. 08. 2022, 14:00

Typ: Akce

/ZÁŽITKOVÝ DEN/ Podyjí je ukázka výjimečně zachovalého říčního údolí v zalesněné krajině na hranici s Rakouskem s velkou druhovou pestrostí rostlin a živočichů. Výjimečnost území byla oceněna Evropským diplomem Rady Evropy. Česká republika má 3 držitele Evropského diplomu. Jsou jimi území různé velikosti a rozdílných kategorií ochrany: Národní park Podyjí, Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty a Národní přírodní rezervace Karlštejn. Všem třem územím byl Evropský diplom udělen v roce 2000 a opětovně potvrzen.

Převzetím prestižního Evropského diplomu se Podyjí i Thayatal dostali do významného společenství s takovými oblastmi, jako je např. Bělověžský národní park v Polsku.

Chcete se více dozvědět o přírodní bohatosti území Národního parku Podyjí, vyzkoušet si naše kvízy, skládačky nebo si namalovat tašku? Přijďte s dětmi na náš zážitkový den na břehu řeky Dyje.

Akce se uskuteční 4.8.2022, 5.8.2022 a 18.8.2022, vždy od 10:00 do 14:00 před budovou bývalé celnice Čížov-Hardegg.

Lektoři: Veronika Králová /NP Podyjí/, David Freudl a Lena Weitschacher /NP Thayatal/

Akce vhodná pro rodiny s dětmi.

Akce jsou připraveny v rámci projektu nATCZwork, ATCZ252.