Jak se žije kočce divoké v lesích národního parku?

11. 07. 2015, 12:00 - 11. 07. 2015, 16:30

Typ: Akce třetích stran

Místo konání: Hardegg

Vedoucí: Kateřina Feikusová – Správa Nationalparku
Thayatal
Sraz: 12.00 Hardegg, parkoviště před budovou Správy
NP Thayatal (nad obcí Hardegg na okraji lesa směrem
na Merkersdorf )
Trasa: Správa NP Thayatal (Nationalparkhaus) –
Hennerweg – Einsiedlerwiese – zpět, cca 4–5 km
dlouhá trasa poměrně nenáročným terénem, převážně
lesem s odpočinkem u řeky, program vhodný zejména
pro rodiče s dětmi s návratem zpět k Nationalparhausu
do 15.30, zde bude možno shlédnout film ze života
koček divokých, krmení koček divokých v novém
interaktivním výběhu a vypustit děti do přírodní
zahrady, hřiště či lanového centra (vše v areálu Správy
NP Thayatal), zatímco nohy rodičů si odpočinou na
terase kavárny s výhledem na ratolesti
Doporučené vybavení: pevná obuv, pokrývka hlavy,
svačina, drobná hotovost v Euro
Nutno s sebou: cestovní doklady
Zaměření: naučná stezka věnovaná životu kočky
divoké, výsledky dosavadních výzkumů tohoto skrytě
žijícího tvora, hry pro děti v lesích NP Thayatal
i u řeky Dyje