Setkání na mostě, tentokrát se sklenkou vína

20. 06. 2015, 17:01 - 20. 06. 2015, 21:01

Typ: Akce třetích stran

Místo konání: Hardegg

Vedoucí: Elisabeth Weitchacher – Správa
Nationalparku Thayaytal
Sraz: 17.00 Hardegg, most přes Dyji
Vstupné: 1,30 Euro na řízenou ochutnávku vína,
doporučujeme další finance na případnou další
konzumaci
Poznámka: již od 15.00 začíná prohlídka města
Hardegg zaměřená mimořádně na krátkou vinařskou
historii města a dlouholeté spojení s vinařským městem
Retz, tato prohlídka je sice zdarma, ale počet účastníků
omezen, nutná předchozí přihláška do 10. 6. 2015
u Markéty Frindové Jelínkové
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: vinařská historie Hardeggu, prezentace
vinařů z Dolního Rakouska i Znojemska