Na kole za vyjímečnými stromy Znojemska

6. 06. 2015, 09:30 - 6. 06. 2015, 18:00

Typ: Akce třetích stran

Místo konání: Plaveč

Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa
Národního parku Podyjí, Alžběta Brzkovská – Klub
přátel stromů Znojemska
Sraz: 9.30 Plaveč, před budovou mateřské školy
(za zastávkou autobusu)
Trasa: Plaveč– Žerotice – Želetice – Chlupice – Skalice –
Višňové – Němčičky – Plaveč, na kole středně náročným
terénem se zastávkami, celkem cca 37 km, návrat
přibližně do 18.00
Doporučené vybavení: horské nebo trekkingové kolo
v dobrém stavu, jídlo a pití, peníze na oběd, ochrana
proti slunci
Nutno s sebou: 40 Kč na vstupné do ruční papírny
(s výrobou papíru 80 Kč)
Zaměření: výběr zajímavých stromů, které prošly
anketou Strom Znojemska během všech pěti ročníků,
návštěva ruční papírny Stará škola v Želeticích,
zámecké parky