Divočina ve městě - 30 let od pádu Železné opony

9. 06. 2019, 10:00 - 9. 06. 2019, 16:00

Typ: Veranstaltung

Sraz: Hardegg, kdykoliv mezi 10.00 a 16.00
Trasa: uličkami a zákoutími nejmenšího rakouského městečka a jeho bezprostředního okolí, na trase bude více stanovišť s naučným i zábavným programem pro děti i dospělé
Zaměření: program zejména pro rodiny s dětmi, tak trochu netradiční objevování města z jiné stránky. Zároveň chceme přímo v hraničním městě Hardegg připomenout 30 let od pádu Železné opony.
Poznámka: místo je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova po cca 4 km, autem od Znojma přes Hnanice a Niederfladnitz, možnost parkování na více místech v Hardeggu.

Projekt „30 let bez Železné opony" je realizovan s podporou Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (reg. číslo KPF - 02 - 104, doba trvání projektu 1. 3. 2019 - 30. 9. 2019, celkové výdaje projektu jsou 21 575 EUR). 

Web: http://www.nppodyji.cz/30let