Strom svobody

28. 10. 2018, 10:00 - 28. 10. 2018, 12:00

Typ: Event

Place: 10.00, hraniční most mezi Čížovem a Hardeggem

Program: vysazení stromu svobody v blízkosti hraničního mostu, krátká komentovaná vycházka po okolí
Poznámka: pořádáno při příležitosti oslav 100 výročí založení státu

Site with more information: http://www.nppodyji.cz/exkurze2018