Putování po pamětihodnostech Dolních Kounic a jejich okolí

20. 10. 2018, 08:00 - 20. 10. 2018, 18:00

Typ: Exkurze

Místo konání: 8.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu

Vedoucí: Petr Eckl, David Rožnovský – Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – Miroslav – Loděnice (někdejší opevněný farní kostel sv. Markéty, bojiště bitvy u Loděnic) – Dolní Kounice (bývalý klášter premonstrátek „Rosa Coeli“, hrad a zámek, farní kostel sv. Petra a Pavla, poutní kostel sv. Antonína v Závodí, židovská synagoga a hřbitov) s více zastávkami, obědem v restauraci a návratem do 18.00
Cena: 150 Kč na jízdné autobusem
Nutno s sebou: dalších cca 250 Kč (vstupné do objektů)
Zaměření: regionální historie, archeologie, dějiny umění
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 10. 10. 2018 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

Web: http://www.nppodyji.cz/exkurze2018