Vítání ptačího zpěvu

9. 05. 2015, 05:30 - 9. 05. 2015, 10:00

Typ: Akce třetích stran

Místo konání: Šafov

Vedoucí: Martin Valášek – Správa Národního
parku Podyjí
Sraz: 5.30 Šafov, louka u starého židovského hřbitova
(nad Podvesným rybníkem)
Trasa: vycházka kolem rybníků cca 6 km středně
náročným (místy podmáčeným) terénem
s návratem do 10.00
Doporučené vybavení: terénní obuv (holínky
vhodné), dalekohled
Zaměření: pozorování a určování ptáků, poslech
ptačích hlasů