Z Thayatalu do Podyjí a zase zpět

16. 09. 2018, 09:00 - 16. 09. 2018, 16:00

Typ: Exkurze

Místo konání: 9.00 Hardegg, parkoviště u mostu přes Dyji

Vedoucí: Christian Übl – Správa Národního parku Thayatal, Jan Kos – Správa Národního parku Podyjí Sraz: 9.00 Hardegg, parkoviště u mostu přes Dyji
Trasa: Felling – Zadní Hamry – Pašerácká stezka – Keply – Hardegg, celodenní vycházka mimořádně náročným terénem s ukončením do 16.00 v Hardeggu
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na celý den
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 1. 9. 2018 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: neživá příroda, údolí Dyje mezi Vranovem a Hardeggem, českorakouská spolupráce

Web: http://www.nppodyji.cz/exkurze2018