V říši orla mořského

29. 07. 2018, 08:30 - 29. 07. 2018, 13:00

Typ: Excursion

Place: 8.30, Hardegg, parkoviště u mostu

Vedoucí: Vlasta Škorpíková (Krajský úřad Jihomoravského kraje), Robert Müllner (Správa národního parku Thayatal)
Sraz: 8.30, Hardegg, parkoviště u mostu
Trasa: Hardegg – louky podél Dyje – Hardecká vyhlídka – zpět Hardegg, max. 5 km středně náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: dalekohled
Zaměření: ornitologie, pozorování ptáků uprostřed léta, monitoring dravců a čápa černého v Podyjí
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 20. 7. 2018 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

Site with more information: http://www.nppodyji.cz/exkurze2018