Místo Hönigovy chaty u Hnanic je znovu les

Cyklisté na své trase mezi Hnanicemi a Havraníky už neuvidí Hönigovu chatu. Správa Národního parku Podyjí ji na sklonku minulého roku odstranila. Zůstala po ní jen studna. Místo se znovu navrátí pod nadvládu lesa.

Image

V Hönigově chatě byly již v době, kdy připadla Správě NP, problémy se zastaralou elektroinstalací, voda ve studni byla silně kontaminována koliformními bakteriemi a sklepní prostory bývaly po deštích často zatopeny vodou.

Zpočátku byla několikrát krátkodobě využita jako nouzové ubytování pro výzkumníky nebo brigádníky pracující v parku, ale k pravidelnému užívání byla v daném stavu nevhodná. K tomuto účelu nyní slouží opravená škola v Havraníkách.

Oprava Hönigovy chaty by byla velmi nákladná a jen by konzervovala nevhodné umístění stavby uvnitř lesního porostu. Proto se Správa parku rozhodla stavbu strhnout a plochu vrátit přírodě.

Image

Vzhledem k tomu, že objekt ležel v blízkosti turistické cesty, existuje pouze záměr zachování studny. Ta bude opravena a ponechána k veřejnému užívání pouze v případě, že se podaří vodu vyčistit do přijatelné kvality, což zatím není zaručeno.