Mapový server - popis

Mapový server Správy NP Podyjí byl realizován s cílem vybudovat zázemí pro přeshraniční sdílení dat GIS mezi Správou NP Podyjí a Nationalparkverwaltung Thayatal a zároveň poskytnout vybraná data z území NP Podyjí - Thayatal  nejširší veřejnosti.

Vlastní realizace se ujala firma Help Service – Remote Sensing, s.r.o. Dodavatel nabídl řešení s názvem HSMAP, které využívá technologie produktu MapServer vyvíjeného Universitou v Minnesotě

Uživatelské rozhraní je ve třech jazykových verzích - české, německé a anglické. Úvodní strana obsahuje seznam projektů (tematicky členěných mapových kompozic), které jsou dostupné na kliknutí.

Pro veřejnost je mapový server funkční v základním nastavení bez přihlášení (uživatel je jako "guest"). Pokud vám správce mapového serveru přidělí heslo, po jeho zadání se vám rozšíří nabídka projektů, mapových vrstev, jakož i funkčnost aplikace.

Jednotlivé mapové projekty jsou koncipovány tak, aby co nejvíce tématicky postihly šíři záběru dotazů od potenciálních uživatelů.

Turistika - projekt pro návštěvníky NP Podyjí. Kromě turistických, cyklistických a koňských tras obsahuje monžství přírodovědných a historickách informací včetně např. fotografické dokumentace.

Příroda a výzkum - projekt popisující přírodovědné hodnoty území z hlediska vědeckého poznání. Obsahuje tématické mapy z hlavních přírovědných disciplín.

Péče o krajinu - projekt zobrazuje principy péče o krajinu NP Podyjí, limity území z hlediska ochrany přírody, územně - plánovací dokumentaci a principy hospodaření na lesních i nelesních plochách.

Katastrální mapa - projekt slouží k snadnější orientaci ve vlastnických poměrech k nemovitostem na území obcí, ležících v NP Podyjí, či jeho ochranném pásmu.

V rámci Mapového serveru byl spuštěn i Metainformační katalog MICKA, který obsahuje podrobný popis dat v GIS NP Podyjí.