Krajinu Podyjí zpestřují nové aleje a stromořadí. Sází je Správa parku, obce ale i jednotlivci

Hned několik alejí a stromořadí vysázeli správci národního parku i dobrovolníci a spolky na území Podyjí.  Převážně ovocné stromy tak díky nové výsadbě zpestří například cestu z Podmyčí do rakouského Fellingu, okolí Šobesu. Nové třešně, hrušně či jabloně se také objevily na terasách u Hradiště a Konic.  Zvýšení rozmanitosti zemědělské krajiny a obnova její pestré krajinné mozaiky je jedním z cílů Správy NP Podyjí.

Apricot_tree_flowers_800_1.jpg
Květy meruňek (ilustrační fotografie) / www.wikipedia.org

Struktura zemědělské krajiny s rozlehlými lány polí či vinic je totiž značně ochuzená. Snadno navíc podléhá erozi, vysychání nebo povodním. Takové přírodní katastrofy mívají závažné následky.

„V posledních letech si stále častěji všímáme, že ve své snaze o návrat stromů do krajiny nejsme sami. Velmi nás těší, že i řada obcí, občanských sdružení a jednotlivců si všímá krajiny za humny a věnuje jejímu zvelebení své úsilí. Jedna z prvních byla obec Hnanice, jejíž péčí vzniklo například mnohasetmetrové stromořadí podél silniček v okolí bývalé roty. Desítky stromů již dnes dávají chutné ovoce a jistě potěší leckterého kolemjdoucího," řekla vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová. Mezi první průkopníky patří také Horní Břečkov. Linie stromů vysazených počátkem tohoto století podél polní silničky do Bezkova již pěkně povyrostla a stává se důležitou dominantou krajiny.

Přidávají se ale i jednotlivci. Vlastníci pozemků vysadili vloni a předloni nové ovocné dřeviny například u vinohradů v záhumení Popic, nebo na dvou pozemcích na Hradišťských terasách.   Asi největší počin zorganizovalo v loňském roce občanské sdružení Clary z Vranova nad Dyjí. Sdružení pečuje o naučnou stezku vedoucí z Vranova kolem nedávno opravené kaple Výberčího k Onšovu. Na onšovské straně byla stezka zakončena nehostinnou polní cestou, která byla v létě sužována sluneční výhní.

Členové sdružení Clary se rozhodli podél cesty vysadit stromořadí. „Vytvoření takového prvku patřilo i mezi priority Správy parku. Proto jsme záměr podpořili dodáním části sadebního materiálu, 10 ovocných stromů tradičních odrůd," popsala Reiterová.  Pozadu nezůstala ani obec Onšov, která se rozhodla věnovat pro výsadbu dalších 10 stromů a slíbila zajistit též potřebnou zálivku výsadby v dalších letech.

„Můžeme si jen přát, aby takových příkladů přínosné spolupráce lokálně činných institucí a skupin v Podyjí přibývalo. Zejména občanskou aktivitu, která stála u zrodu onšovského stromořadí, Správa parku velmi vítá. A chladivého stínu i chutného ovoce stromů u cesty si brzy budeme společně užívat všichni," uzavřela Reiterová.

&source=https://www.nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">