Kontaktní centrum proti protiprávnímu jednání

Korupce a protiprávní jednání

Podrobné informace o boji proti korupci naleznete na www.korupce.cz Interní protikorupční program Správy Národního parku Podyjí si ve formátu pdf můžete stáhnout zde:  Interní protikorupční program Správy Národního parku Podyjí (2020)  Interní protikorupční program Správy Národního parku Podyjí (2020) (1,24 MB

Máte-li podezření na protiprávní jednání na Správě NP Podyjí nebo na porušení práva Evropské unie, oznamte ji Policii ČR, nebo vyplňte tento elektronický formulář  Evidence oznámení protiprávního jednání

Využít můžete i web ministerstva spravendlnosti https://oznamovatel.justice.cz/

Můžete též napsat na e-mail: korupce@nppodyji_cz

Informace o poradcích a poradních orgánech Správy Národního parku Podyjí naleznete zde: https://www.nppodyji.cz/poradci-a-poradni-organy

Oblast etického jednání je na Správě NP řešena „Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy“ Jeho účelem je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů.

Otevřená data

Zveřejněné smlouvy Správy Národního parku Podyjí v Registru smluv

PROJEKTY_DOTACE.pdf Přehled projektů Správy Národního parku Podyjí, podpořených z dotačních programů EU a ostatních fondů (2014 - 2016)

Přehled projektů Správy Národního parku Podyjí, podpořených z dotačních programů EU a ostatních fondů (2017 - 2022) Přehled projektů Správy Národního parku Podyjí, podpořených z dotačních programů EU a ostatních fondů (2017 - 2022) (126,34 KB)