Koně z Exmooru opustili aklimatizační ohradu a začali spásat Mašovickou střelnici

/FOTOGALERIE /Po zhruba měsíci opustili ve čtvrtek ráno exmoorští koně aklimatizační ohradu a začali spásat přibližně 35 hektarů pastvin na Mašovické střelnici. Zabrání tak jejímu zarůstání a pomohou zachovat pestrou škálu druhů na této unikátní lokalitě. Stádo u Havraníků správci ohrad pustí do pastevní rezervace v následujících čtrnácti dnech.  To má za úkol udržovat část tamního vřesoviště. Jedenáct exmoorských koní do Podyjí přivezla společnost Beleco v rámci projektu Military LIFE for Nature.

„Koně budou pastvinu zabydlovat postupně během příštích několika let. Počítáme s tím, že se stáda přirozeně rozrostou. Počet koní tak v budoucnu bude odpovídat rozloze pastviny,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která má zavedení pastvy koní v Podyjí na starosti. Obě pastviny v Národním parku Podyjí mají dohromady zhruba 70 hektarů. První měsíc po příjezdu museli ale koně z anglického Exmooru strávit v aklimatizační sekci. Tam byli pod kontrolou ošetřovatelů, aby se vyloučilo případné onemocnění nebo poranění.

Návrat velkých kopytníků do české přírody je součástí projektu Military LIFE for Nature. Jeho hlavním účelem je podpora a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují plochy s různorodou nelesní vegetací.

Projekt zajišťuje péči o přírodu v pěti bývalých vojenských cvičištích v různých částech České republiky. „Zavádíme několik netradičních způsobů péče o cenná území. Pojezdy těžké techniky, pastvu velkých býložravců a hospodářskou pastvu. Z hlediska počtu vzácných rostlin a živočichů patří vojenské prostory mezi nejhodnotnější lokality v České republice,“ říká Marta Kotecká Misíková, vedoucí projektu.

Do projektu byl například zařazen i Načeratický kopec u Znojma. Probíhá zde pastva koz a ovcí a konají se zde i akce pro veřejnost s pojezdy tanků.

Pětiletou akci Military LIFE for Nature řídí nevládní organizace Beleco. Dalším partnerem je Česká krajina, která začala do Česka znovu vysazovat velká zvířata, jako jsou divocí koně nebo zubři. Dále pak organizace Wetland, která má zkušenosti s rozsáhlými zásahy na biologicky zajímavých lokalitách, ať už za pomocí těžké techniky nebo méně invazivních metod. Na projektu se podílí i Ministerstvo životního prostředí.