Kde sloužili kněžím nebo kam přišli lidé z Bavor? Přečte si o zajímavostech podyjských obcí

/INFOMATERIÁL KE STAŽENÍ/ Která obec vznikla kolem zázračné studánky, kterou vesnici osídlili lidé z Bavorska nebo kde můžete vidět dochovaný renesanční pranýř? Tyto a další drobné zajímavosti o patnácti obcích obklopujících Národní park Podyjí se můžete dozvědět z nového infomateriálu, který Správa Národního parku Podyjí vydala ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě. Stáhnout si jej zájemci mohou z našeho webu. V tištěné podobě bude dostupný na návštěvnickém centru v Čížově nebo například v budově Správy parku ve Znojmě.

Jihomoravské obce, které ze západní, severní a východní strany lemují Národní park Podyjí, upoutají každého návštěvníka vysokou úrovní historické autenticity a malebným zasazením do zdejší jedinečné krajiny. „Na západě vznikly tyto vsi jako příslušenství mocného knížecího, později markraběcího hradu ve Vranově nad Dyjí, na východě byly součástí panství velkých církevních řádů z Hradiště a Louky u Znojma. Obyvatelstvo těchto obcí až na jednu výjimku hovořilo před rokem 1945 německy. Doufejme, že se přerušenou minulost v dnešní sjednocené Evropě podaří postupně zacelit,“ říká na úvod autor textů publikace Jiří Kacetl.

Ve dvanácti stránkovém materiálu se zájemci mohou seznámit s historií i například architektonickými zajímavostmi obcí obklopujícími národní park od Podmyčí až po Hnanice. Publikaci doplňují fotografie Petra Lazárka.

Infoleták je další ze série materiálů, kterou v poslední době Správa Národního parku Podyjí vydala. Věnovala se v nich například ptákům, netopýrům, plazům nebo technickým a architektonickým památkám Podyji. Ke stažení jsou k dispozici na našem webu.