Leden: Nejchladnější měsíc v roce

/KALENDÁŘ, AKTIVITA PRO DĚTI/ Připadne-li první leden na sobotu, přichází klidný bezvětrný rok s množstvím plodů, bohatým ovocem, ale nepříznivý pro pěstování obilí a hrozící množstvím onemocnění zimnicí, říká jedna z pranostik. Uvidíme.

Image

Foto: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Zatímco my vítáme Nový rok plni očekávání, před přírodou se otevírá nejchladnější měsíc roku. Už naši předkové ve svých pozorováních velebili zasněžený leden. Sníh totiž ochránil přírodu, pole a vše živé před nepřízní holomrazů. Uvidíme, jak se nám ukáže ten letošní leden.

Různé tváře zimy

V přírodě je to podobné jako v měsíci prosinci. V lesích je ticho, občas proťaté varovným chraplavým křikem sojky, nebo v remízkách či větrolamech a prosvětlených hájcích její „příbuzné“ taktéž z čeledi krkavcovitých – straky. Pořád je nutné, abychom ve ztichlé zimní přírodě zbytečně nerušili a respektovali, že v tomto období strádání právě ticho a klid napomůže živočichům toto těžké období přežít.

Leden nám může ukázat různé tváře. Jiskřivě bílý sněhový háv, který nám v zamrzlé přírodě krásně křupe pod nohama. Ze stop ve sněhu se pak můžeme dovědět spoustu informací, o tom, kdo tady žije. I ojíněnou krajinu bez sněhu za drsných holomrazů. Či šedivé, ušpiněné, zablácené dny.

V Podyjí je tomu obdobně. Pokud se sem vydáme na procházku, uvidíme spoustu zajímavého v údolí řeky Dyje, co je nám jinak skryto za hradbou listí stromů a keřů. Právě u řeky Dyje, která vzhledem k Vranovské přehradě v zimě většinou nezamrzá, bývá živo. Je zde spousta vodních ptáků, jako například kachna divoká. Jí podobné druhy, patří mezi vrubozobé, kteří si na tuto skutečnost zvykli a na zimu neodlétají do teplých krajin. Někde na pahýlu větve nad řekou můžeme spatřit barevně se třpytícího ledňáčka, jak vyčkává na svou rybí svačinu. Opodál se může čepýřit skorec, který si právě na dně řeky pod ledem hledal potravu a oklepává ze svého peří kapky vody.

Čekání na jaro

Pod sněhovou pokrývkou, či na holé zemi pod příkrovem listí se také něco skrytého děje. Je zde spoustu semen a plodů dřevin. Či kukly nebo vajíčka dalších živočichů, která zde “odpočívají“ a čekají na svou chvíli – předjaří, aby se pak objevili noví jedinci z živočišné i rostlinné říše. Vše má svůj zavedený řád.

Na poli nám přeběhne sem tam zajíc, či můžeme spatřit skupinku srnčí zvěře, jak v závětří polehává a vyhřívá se na sluníčku. Těžko teď rozeznáme srnu od srnce, protož srnci již shodili paroží, ale postupně se jim na hlavě začíná utvářet paroží nové.

Kolem cest ve větvích stromů nás nehnutě pozoruje káně lesní. Nebo její severská příbuzná – káně rousná, která u nás přebývá od listopadu do března, aby pak opět odletěla na sever.

I kolem krmítek je živo. Lednová zima, když uhodí pravou silou, přiláká ke krmítkům i poslední opozdilce. Někteří, jako sýkory koňadry, nám už v lednu i zazpívají.

Leden je měsíc, který skrývá překvapení, protože ač je to nechladnější měsíc v roce – jeden druh zpěvného ptactva – křivka obecná - může hnízdit právě nyní. Ani rostliny nezůstávají pozadu. Například čemeřice černá nám může ukázat svoje bělavé květy také již v lednu.

Pusťte se do objevování "Mého měsíce ledna"

Co budete potřebovat:
• Můj kalendář na měsíc leden Kalendář na měsíc leden Kalendář na měsíc leden (194,49 KB), Kalendář na měsíc leden Kalendář na měsíc leden (101,70 KB)
• Výhled z okna, či návštěva přírody
• Venkovní teploměr (teplotu zapisujte pravidelně ve stejnou dobu)
• Co se ještě může hodit: dalekohled, klíč k určování květin či živočichů (lze využít i internet)

Jedna důležitá poznámka k měření teploty: V kalendáři jsme vynechali čas měření a je na vás v kolik hodin budete teplotu zapisovat. Důležité ale je, aby to bylo ráno vždy ve stejný čas.

Budeme rádi, když se s námi opět o své lednové kalendáře podělíte. Stačí je oskenovat a poslat do 15. února na emailovou adresu infocentrum@nppodyji_cz. Nezapomeňte do mailu uvést své jméno a příjmení, věk a obec nebo město - či přírodní lokalitu, kde jste svá pozorování prováděli. Autory vybraných kalendářů odměníme opět zajímavými cenami z naší produkce.

Křížovka

Máte lednovou přírodu v malíčku? Zkuste naši křížovku křížovku (125,34 KB), křížovku křížovku (41,24 KB)

Důležitá data

DŮLEŽITÁ DATA

1. 1. Den obnovy samostatného českého státu
1. 1. Světový den míru
4. 1. Světový den Braillova písma
10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb
20. 1. Den povědomí o tučňácích
21. 1.  Mezinárodní den objímání
27. 1. Den památky obětem holocaustu
28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce
31. 1. Světový den pomoci malomocným

Řešení křížovky Řešení křížovky (101,70 KB)