Červen: vonící lípy a příroda plná mláďat

/KALENDÁŘ, AKTIVITA PRO DĚTI/ Měsíc červen se před námi v přírodě otevírá sytou zelení. V letošním roce, díky hojným květnovým srážkám si hlavně les odpočinul od neustálého boje  se suchem. Kam se podíváte, vidíte vyrůstat semenáčky – malé stromečky, které vyrostly ze semen lesních dřevin, které se rozprostírají nad nimi. Lesníci tomu říkají „přirozené zmlazení“, kdy bez přičinění člověka vyrůstá nový, mladý les.

Image

Užovka stromová. Foto: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Pokud budete dobře vnímat, můžete v přírodě slyšet slabé úpěnlivé pískání, či přímo spatřit v trávě ukryté srnčátko. Ta se rodí v květnu a počátkem června. Ale pozor, podobně jako jsme si říkali u malých zajíčků, ač vypadají opuštěně, tak někde poblíž je srna, která bedlivě sleduje, co se kolem jejího mláděte děje a snaží se je chránit. Proto se jich nedotýkejte.

V červnu již potkáte hrdé bažantí či koroptví slepice, za kterými čiperně pobíhá hejnko malých kuřátek. Jsou zbarvena nenápadně, podobně jako slepička, aby se v případě nebezpečí schovala v podrostu.

Z rybníků, u kterých můžete spatřit hnízdní kolonie volavek popelavých, se nám začnou pomalu vytrácet ve „svatebním šatě“ slavnostně odění kačeři, kteří ve skrytu rákosí postupně přepeří do prostého šatu a pak už je od kachen, které mají oranžový zobák, poznáte podle zelenavého zobáku.

Na hnízdě sedí, pokud již hnízdění neproběhlo v květnu, většina našeho zpěvného ptactva. A v průběhu června se nám připomenou omamnou vůní a silným bzukotem včel kvetoucí lípy.

Lesy v národním parku voní po třemdavách, potkáte v nich i tesaříky a roháče

V dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v teplomilných dubových lesích Národního parku Podyjí můžete narazit na největšího evropského brouka, roháče obecného, kterému se líbí zdejší přírodě blízké lesy. Podobně i tesařík obrovský si libuje ve staletých dubech rostoucích na slunných stanovištích.

Pokud se vydáte například na Sealsfieldův kámen u Popic, můžete cestou kromě výše zmíněných brouků vidět trsy vznosné třemdavy bílé, která kvete velikými růžovými květy. Název bílá není odvozen od barvy květů, ale od barvy kořene. Její omamná citronová vůně je velmi intenzivní za horkých červnových dnů. V její blízkosti na tomto místě objevíte i krásný modřenec chocholatý. To vše, za posvátného ticha, přerušovaného občasným šelestem mihnuvší se ještěrky zelené a zpěvem ptactva, dotváří přírodní scenérii červnového dne nad údolím řeky Dyje.

Vřesoviště a podyjské louky jsou již plné květů, mezi kterými poletuje nepřeberné množství pestře zbarvených motýlů a dalších druhů hmyzu. Za teplých červnových dní je velká pravděpodobnost, že objevíte některou ze čtyř užovek, které se v Podyjí vyskytují.

Na hladině řeky Dyje se pohupují drobné bílé květy lakušníku vzplývavého, které postupně vytvářejí velké trsovité shluky. U řeky také poznáte podle pobytových stop, zda zde žije bobr evropský či vydra říční. Bobří činorodost se projevuje typickým ohryzem a kácením měkkých listnatých dřevin, jako je například vrba. Zda je zde vydra říční, můžete poznat podle trusu, kterým si značí své teritorium a ve kterém jsou zbytky rybích kostí a šupin.

PUSŤTE SE DO OBJEVOVÁNÍ „Mého měsíce června“

Co budete potřebovat:

Jedna důležitá poznámka k měření teploty: V kalendáři jsme vynechali čas měření a je na vás v kolik hodin budete teplotu zapisovat. Důležité ale je, aby to bylo ráno vždy ve stejný čas.

Budeme rádi, když se s námi opět o své květnové kalendáře podělíte. Stačí je oskenovat a poslat do 15. července na emailovou adresu infocentrum@nppodyji_cz. Nezapomeňte do mailu uvést své jméno a příjmení, věk a obec nebo město - či přírodní lokalitu, kde jste svá pozorování prováděli. Autory vybraných kalendářů odměníme opět zajímavými cenami z naší produkce.

Křížovka

Máte dubnovou přírodu v malíku? Zkuste i naši křížovku křížovku (nebo křížovka křížovka ve formátu .doc)

Červen - důležitá data

1. 6. Mezinárodní den dětí
2. 6. Mezinárodní den čistého ovzduší
5. 6. Mezinárodní den ptačího zpěvu
5. 6. Světový den životního prostředí
8. 6. Mezinárodní den oceánů
17. 6. Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha

Řešení křížovky Řešení křížovky (521,30 KB)