List of actions for Juli 2018

Světlušky noci svatojánské

7. Juli 20:00 - 7. Juli 22:30

Tajemní obyvatelé hradu Hardegg

8. Juli 10:00 - 8. Juli 16:00

Vycházka za jazzem

29. Juli 08:30 - 29. Juli 13:00

V říši orla mořského

29. Juli 08:30 - 29. Juli 13:00