Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior

Strom s přímým kmenem dosahující výšky až 40 m, průměru kmene přes 1,5. Patří mezi dřeviny středněvěké, dožívá se 250 let. Na podzim listy nebarví a opadávají zelené. Plodem je křídlatá nažka vytrvávající na stromě obvykle přes zimu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Fraxinus_excelsior_Sturm10003.jpg

Kde roste: V dospělosti je jasan světlomilná dřevina. Do jistého věku však snáší mírné zastínění. Řadíme ho mezi náročné druhy listnáčů, zejména s ohledem na vysokou potřebu dusíku v půdě, a proto je indikátorem nejlepších půd. Nesnáší klimatické výkyvy ani stagnující vodu.

Využití: Kruhovité pórovité dřevo s viditelným jádrem je velmi kvalitní a tvrdé. Je velmi vyhledávané pro výrobu nábytku, dýh, sportovního nářadí, parket a hudebních nástrojů, v minulosti se z něho vyráběla také topůrka, násady či oštěpy. Klest se používal ke krmení dobytka jako tzv. letnina. V zahradní a krajinářské tvorbě se využívá především jako výrazný parkový strom, ale i k výsadbám do krajiny.

Lidové léčitelství: V lidovém léčitelství se jasan dříve hojně používal z důvodu vysokého obsahu tříslovin, éterických olejů a terpenů. Nálevy z listů jasanu mají mírný močopudný a projímavý účinek.

Mytologie: Jasan byl posvátným stromem prakticky všech evropských civilizací. Měl významné postavení v antické, keltské i severské mytologii.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka