Jarozvěsti u Čížova – Do Podyjí se po zimě vrací čejka chocholatá

/AUDIO/ Její hlas je typickým ohlašovatelem jara. Čejka chocholatá je jedním z prvních ptáků, který se vrací ze svých zimovišť v jihozápadní Evropě nebo v severní Africe. V půli března ji ornitologové viděli i u Čížova, Nového Šaldorfa či Havraníků. Přestože byla v Česku vždy běžně hnízdícím a početným opeřencem, od poloviny minulého století dramaticky čejky ubývají a platí to i pro Znojemsko.

 

 

Image
Čejka chocholata. Foto: Archiv Správy Národního parku Podyjí

Stále více ubývajícího ptáka odborníci slyšeli a viděli první jarní čtvrtek například na polích u Čížova. Právě tam má tento pták přibližně velikosti holuba ideální podmínky k životu. Vyhovují mu totiž otevřená prostranství s nepříliš hustou vegetací. Preferuje tak mokřadní louky a pole.  Přesto v Podyjí hnízdí čejka pouze nepravidelně. Jedno z posledních pozorování hnízdění bylo v roce 2007 v mokřadu za návštěvnickým centrem Správy parku v Čížově. Vůbec naposledy zjistilii ornitologové hnízdit čejku za areálem zemědělské farmy u Lukova v roce 2011.

Region tak čejky navštíví většinou jen v době tahu na jaře a na podzim.  Nejvíce jich tu prolétlo pravděpodobně v roce 2009, kdy jich odborníci v listopadu mezi Lukovem a Horním Břečkovem napočítali více než dvě stě.

Čejka chocholatá by Český rozhas

Pro čejky jsou typické kovově zelenkavé zbarvení hřbetu a křídel a chocholka na hlavě, která ji dala i její druhové jméno.  Hnízda hloubí samečci v zemi na mokrých loukách nebo na polích a to je jednou z příčin jejich mizení. Často je totiž zničí zemědělská technika. Z krajiny je také vyhání přeměna přirozených luk na pole a ubývání mokřadů a pastvin.

Šťastní pozorovatelé mohou na jaře sledovat i jejich krkolomné námluvní lety. Čejky při nich provádějí v letu prudké obraty, převracejí se i na záda. Rychlým letem vystoupají do velké výšky, prudce se obrátí a opět klesají, až těsně nad zemí změní směr letu a opět nabírají výšku.

I když to tedy při pohledu z okna úplně tak nevypadá, přílet čejky je jasným znamením, že jaro nakonec určitě přijde.