Jakých dřevin se povolování kácení týká?

Povolování kácení ve smyslu zákona podléhá kácení dřevin rostoucích mimo les, což jsou dle zákona stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond (= mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa).
Dřeviny jsou vytrvalé rostliny s dřevnatějícím stonkem. Povolování se týká všech dřevin bez ohledu na jejich druh. Povolování platí i pro odumřelé, zcela suché dřeviny! (zákon je z úpravy nevyjímá).