Jaké jsou povinnosti vlastníků dřevin?

Dle zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, a to i v případě, že se nachází na soukromém pozemku. Povinností vlastníka je o dřeviny pečovat, ošetřovat je a udržovat. Pokud na vašem pozemku potřebujete ze závažných důvodů kácet dřeviny, musíte zpravidla nejprve získat povolení orgánu ochrany přírody. Při výskytu nákazy dřevin vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.