Jak občané dobrovolně zlikvidovali skládky

/ÚVAHA PETRA LAZÁRKA/ I dnes se najdou v krajině místa, která nám mohou připomenout dobu před rokem 1989. Občané, státní podniky, zemědělská družstva či obce se tehdy potýkali s nerudovským problémem  - kam uložit odpadky.  Blízké či vzdálené okolí sídel bylo často doslova poseto množstvím skládek nejrůznějšího původu a objemu. Skládkami se vyrovnávaly v přírodě terénní nerovnosti, zavážely se jimi tůně s obojživelníky, nebo se vršily na kopečcích porostlých stepní vegetací.

Skládky všeho druhu patřily neodmyslitelně i ke koloritu zahrádkářských kolonií. Jejich obvod byl lemován děravými barely, plastovými a kovovými obaly po postřicích, rozbitým nářadím, starým pletivem a stavební sutí. Dnes je situace jiná. Zahrádkáři mají možnost (a povinnost zároveň) ekologicky třídit a ukládat své odpady. Přesto se mezi nimi najdou takoví, kteří svým smýšlením a přístupem k životnímu prostředí ustrnuli v dobách dávno minulých.

V ochranném pásmu Národního parku Podyjí se donedávna nacházely na východním okraji zahrádkářské kolonie pod Kraví horou u železničního náspu dvě plošně velké skládky, kdysi založené a do dnešních dnů stále zneužívané některými vlastníky přilehlých zahrad. Beze studu sem vyváželi vše, co se jim na jejich pečlivě udržovaných zahradách nehodilo. Jen drátěný plot tvořil ostrou hranici mezi světem inspirovaným zahrádkářskými časopisy a divokým Balkánem ve světě „nikoho“.

Občané v neformálním sdružení Dyjská ves se v letošním roce rozhodli v rámci celostátní akce „Ukliďme Zemi – ukliďme Česko, že hříchy svých spoluobčanů napraví. Mladí a staří, rodiče i malé děti sesbírali vše, co za léta zahrádkáři navozili. A nebylo toho věru málo: brigádníci zaplnili dva velké kontejnery, které přistavila Správa Národního parku Podyjí. Patří jim za to velký dík a uznání. Je úžasné, že okolo nás žijí lidé, kterým není lhostejné, jak vypadá krajina, ve které žijí.   

Snad se v zahrádkářích při pohledu na dobrovolníky odklízející jejich nepořádek ozvalo svědomí a napříště se budou chovat podle psaných zákonů i nepsaných principů etiky a morálky.