Jak měřit obvod stromu?

U stromů s jednoduchým kmenem jednoduše omotáme metr (pásmo) kolem kmene ve výšce 1,3 m nad zemí (přibližně v prsní výšce). Co se týče stromů s větvením níže než 1,3 m nad zemí, není stanoven jednotný postup měření. Někteří autoři uvádějí měření kmene těsně pod místem větvení. Doporučit lze však druhý postup na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí (viz stanovisko č.j. 410/1093/97), které uvádí změřit dílčí kmeny nad místem větvení ve výšce 1,3 m nad zemí. Za rozhodující se považuje obvod nejtlustšího z nich. Pokud ani jeden z dílčích kmenů nedosahuje obvodu 80 cm a jsou splněny další zákonné podmínky, nepotřebuje fyzická osoba ke kácení dřeviny povolení.