Jak dlouho trvá správní řízení ve věci povolení ke kácení dřevin?

Pro rozhodování platí lhůty dle platné legislativy (zák. č. 114/1992 Sb. a 500/2004 Sb.). V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Dle dosavadní rozhodovací praxe se doba od podání žádosti po vydání rozhodnutí správního orgánu pohybuje v průměru mezi 30 až 45 dny.