Invazní druhy

 

Při procházkách Podyjím můžete narazit na spousty zajímavých druhů flóry a fauny. Živočichové spolu s rostlinami, houbami a mikroorganismy tvoří vzájemně provázaná společenstva a tuto rozmanitost přírody označujeme pojmem biodiverzita. Občas se stane, že jemné vazby zpřetrhá určitá změna prostředí a biodiverzita je náhle ohrožena. Ohrožujícím prvkem může být např. znečištěné ovzduší, nevhodný způsob využívání dané lokality nebo třeba výskyt určitého druhu. Takový druh, který má schopnost ovlivňovat své okolí, vytlačovat ostatní druhy a ovládnout prostředí ve svůj prospěch označujeme jako invazní.

Invazní druhy jsou vlastně cizokrajné druhy, které se v oblastech, kam byly zavlečeny, ať již záměrně nebo náhodně, chovají agresivně, snadno se šíří a ohrožují nejen biodiverzitu, ale i lidské aktivity. Invazní druhy nelze zaměňovat s nepůvodními. Nepůvodních druhů, kam patří např. většina kulturních plodin, okrasných nebo jinak užitkových rostlin, je u nás spousta – botanici jich uvádějí téměř 1500 – a z nich je naštěstí jen velmi malá část, přibližně 4 %, považována za invazní. Proč se některý druh stane "trouble-makerem", vedou vědci diskuze už celá desetiletí. Stále však neznáme spolehlivou odpověď.

Na našich stránkách se dozvíte, které invazní druhy rostlin a živočichů se na území NP Podyjí vyskytují, odkud přišly a jak se chovají. Každý z nás má také možnost určitým způsobem přispět k řešení této problematiky. Kromě hesla "poznej a chraň" se vám v podyjské přírodě hodí i heslo "poznej a jednej". Včasné rozpoznání „problémového“ druhu může zachránit ohroženou lokalitu. Stejně tak vám i nám pomůže znalost, jak nakládat ze zahradním odpadem, který je často vstupní branou invaze do cenné přírody.

Omrzela vás želva v akváriu? V žádném případě ji nevypouštějte do rybníka. Mohli byste tím do přírody zavléct dalšího vetřelce. Možná vám zahrádku zarůstá nějaká nepříjemná invazní rostlina, třeba křídlatka nebo pajasan. Téměř každý z nás se setkal s invazí oranžových slimáků. V tom případě se s námi můžete poradit, jak nejlépe postupovat.

Život s invazními druhy není jednoduchý, ani pro přírodu, ani pro člověka. Vždy je ale možnost svojí aktivitou situaci zlepšit.