Invazní druhy tu jsou a budou, nikdo není schopen je zastavit. Nechme to raději na přírodě.

Je jasné, že invazní druhy nelze beze zbytku vymazat z našeho světa. Někde došla invaze tak daleko, že je zlepšení téměř nemožné. Stále ale existují lokality, oblasti, regiony, kde není zdaleka nic ztraceno a při systematickém snažení můžeme invazi citelně potlačit. Dosud nezasažené oblasti se zachovalou přírodou musíme cílenou aktivitou bránit před budoucí invazí nebo ji udržet na únosné míře. Prevence je vůbec nejlevnějším a nejefektivnějším prostředkem.

Co se týče ponechání invazí na přírodě, tak k tomuto dochází na většině území České republiky, kde na potlačování invazních druhů v běžné krajině nezbývají kapacity a nikdo invaze neřeší. Buďme rádi, že se někdo věnuje alespoň chráněným územím a dalším vybraným lokalitám.