Invazní druhy jsou součástí přírody. Proč je nenecháme tam, kde jsou?

Invazní druhy se projevují negativně vůči ostatním organismům, každý trochu jinak, ale výsledkem je narušení přirozených vazeb a celkové rovnováhy. Působení může být plíživé, nenápadné, ale i rychlé a nekompromisní. Některé invazní organismy mohou být vyloženě nebezpečné – dobrým  příkladem je známý bolševník velkolepý, způsobující bolestivé puchýře. Pokud bychom takto tolerantně přistupovali ke všem organismům, přestali bychom např. bojovat proti virům, bakteriím a dalším patogenům způsobujícím vážné choroby.