Invazní a expanzivní rostliny

Invazní druhy jsou u nás nepůvodních rostlin, které dokáží díky své vysoké konkurenční schopnosti rychle osídlovat nová stanoviště. Často na úkor původních druhů. Důsledkem invaze tedy bývá postupné ochuzování původní vegetace o rostliny, které tlak invazních druhů nepřežijí. Naopak expanzivní druhy jsou naše domácí druhy ovšem s podobnými schopnostmi šíření.

Odstraňování netykavky žlaznaté. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Všem invazním a expanzivním druhům je v Národním parku Podyjí věnována mimořádná pozornost. Jejich výskyt je průběžně kontrolován a dle potřeby jsou prováděna nezbytná opatření, jako je likvidace nejvíce agresivních druhů, popř. alespoň tlumení jejich populací.

Mezi nejvíce problematické invazní druhy patří dřeviny: trnovník akát, pajasan žláznatý, douglaska tisolistá, javor jasanolistý nebo kustovnice cizí, z bylin jsou to netýkavka žláznatá, křídlatky nebo zlatobýl obrovský.

Trnovník akát. FOTO: Archiv Správy Národního parku Podyjí

Mezi expanzivními druhy zasluhují pozornost zejména trávy - třtina křovištní a ovsík vyvýšený. Z expanzivních druhů dřevin je možné zmínit zejména růži šípkovou, trnku obecnou a slivoně. Mezi bylinami expandují zejména kopretina vratič, pcháč rolní a kopřiva dvoudomá.

Boj s výskytem a šířením invazních a expanzivních rostlin v lesních i nelesních biotopech patří mezi nejdůležitější úkoly Správy Národního parku Podyjí. Zároveň ale tyto činnosti patří mezi ekonomicky i provozně nejnáročnější opatření prováděná v souvislosti s péčí o tuto unikátní krajinu.