Seminář: Management invazních rostlin v praxi

/PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ/ Invazní druhy představují významné riziko pro biodiverzitu lesních i nelesních stanovišť. Správný management invazních rostlin je komplexní a vysoce odbornou činností. Vzhledem ke složitosti problematiky a neustále novým poznatkům považujeme za žádoucí uspořádat odborný seminář s prezentací příkladů ze současné praxe.

Image

Obsah semináře bude zaměřen na aktuální poznatky o rozšíření, vlivech a zejména možnostech kontroly invazních rostlin v České republice.

Stahněte si pozvánku: Management invazních rostlin v praxi Management invazních rostlin v praxi (257,18 KB)

Seminář je určen pro všechny, kdo se potýkají s invazními rostlinami při své práci, jako jsou správci chráněných území, zemědělci, lesníci, správci dopravní infrastruktury, vodních toků nebo veřejné zeleně v prostředí měst a obcí.

KDY: středa 4. prosince 2019 | 9:30 – 15:30
KDE: Pivovar vinice Hnanice, nám. sv. Wolfganga 97, Hnanice

Přihlašte se na seminář tímto formulářem

Kapacita semináře je omezena

connat-loga.jpg

Image