Informace pro média vydaná národní sekcí EUROPARC Česká republika

 

24. květen - Evropský den parků

 

Evropský den parků vyhlásila Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC v roce 1999 na počest devadesátého výročí vyhlášení prvních národních parků v Evropě. 24.května 1909 bylo ve Švédsku zřízeno 9 národních parků,  prvních na starém kontinentě. Tento den je vhodný k tomu, aby si Evropa tuto událost připomněla a zároveň si uvědomila význam velkoplošných chráněných území v dnešní moderní době. Do zmíněné kategorie patří nejen národní parky, ale například i chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, biosférické rezervace apod. Správy těchto tzv. velkoplošných chráněných území v celé Evropě připomenou a oslaví tento den především rozsáhlou nabídkou programů pro veřejnost (podrobnosti o této nabídce možno najít na http://www.europarc.org/) .

Federace EUROPARC je organizace, která sdružuje a zastřešuje evropská chráněná území - více než 400 chráněných území z 38 evropských zemí. Členy této organizace jsou též správy všech českých národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která organizačně sdružuje Správy chráněných krajinných oblastí. Hlavním posláním federace je sdružovat instituce ochraňující různé typy evropských krajin, podporovat jejich činnost, koordinovat jejich postupy a zajišťovat výměnu informací.

EUROPARC  Česká republika - je národní sekce výše uvedené federace. Sdružuje všechny správy národních parků a Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, která zastřešuje správy chráněných krajinných oblastí. Úkolem sekce je koordinovat činnosti federace EUROPARC  na území ČR.


EUROPARC 2007 je název vrcholné evropské akce, na jejíž přípravě se podílí národní sekce, Ministerstvo životního prostředí a další instituce. Jedná se o  mezinárodní  konferenci  a  plenární zasedání federace EUROPARC, které proběhnou pod záštitou ministra životního prostředí pana RNDr. Martina Bursíka 27. - 30. září 2007 v Českém Krumlově. Nosným tématem této významné akce bude přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a krajiny. Očekává se účast na 350 odborníků - reprezentantů správ rozličných chráněných území Evropy, odborných i vládních institucí , jakož i NGOs. Bližší informace na: http://www.europarc2007.org/

Velkoplošná chráněná území v ČR jsou především národní parky a chráněné krajinné oblasti. Dosud byly vyhlášeny 4 národní parky: nejstarší Krkonošský národní park, největší Národní park Šumava, nejmladší Národní park České Švýcarsko a nejmenší Národní park Podyjí.  Kromě nich existuje v republice 25 chráněných krajinných oblastí (CHKO). Celkově pokrývají velkoplošná chráněná území přibližně 15% rozlohy státu. Jejich úlohou je zachování a ochrana typických ukázek české a moravské krajiny včetně ochrany a prezentace jejich jedinečných přírodních hodnot. Územní ochrana přírody má v České republice velkou tradici a její úroveň je vysoce hodnocena právě v evropském kontextu.

Nabídka akcí pro veřejnost  - nejen k Evropskému dni parků připravují  správy národních parků a chráněných krajinných oblastí především v průběhu května širokou nabídku odborných, osvětových i kulturních akcí pro veřejnost. Jejich souborný přehled je k nahlédnutí na webových stránkách http://www.europarc.cz/, část „aktivity".

 

 

Znojmo, květen 2007                                                         EUROPARC Česká republika

Kontakt: rothrockl@nppodyji_cz                       Ing. Tomáš Rothröckl, prezident národní sekce