Hloh obecný a hloh jednosemenný

Hlohy jsou rozkladité keře nebo stromky dorůstající v přírodním prostředí až 12 m výšky, výrazně trnité, jejichž borka je výrazně rozpukaná. Květy jsou bílé, plodem jsou malvice výrazné červené barvy, které slouží ptactvu jako oblíbená potrava. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Illustration_Crataegus_laevigata0.jpg

Kde roste: Biotopy hlohu jsou různorodé, listnaté lesy, lužní lesy, lesní okraje a světliny, křovinaté stráně, pastviny nebo meze, náspy komunikací, opuštěné zemědělské pozemky nebo vřesoviště. Různé druhy hlohů rostou roztroušeně po celém území Národního parku Podyjí i v jeho okolí.

Využití: Dřevo je velmi tvrdé, popel z něho byl používán k činění kůží a v době nouze dokonce k solení. Různé druhy hlohů mají významné uplatnění v zahradní i krajinářské tvorbě. Mladé rostliny se používají při výsadbách do krajiny a slouží i jako podnož při roubování mišpule velkoplodé, kdy zvyšují jejich odolnost proti suchu či mrazu.

Lidové léčitelství: Hloh je významnou léčivkou vyhledávanou ve farmacii i v lidovém léčitelství. Sbírá se list, květ i plody. Používá se při léčbě srdečních potíží nervového původů, těžkém dechu, bolestech u srdce, nespavosti nebo zvýšeném krevním tlaku.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka