Habr obecný – Carpinus betulus

Strom středních rozměrů se štíhlou korunou a nápadně hladkou, šedě mramorovanou borkou. Dosahuje maximální výšky 25 m a je dřevinou středněvěkou. Plodem je zploštělý, srdčitý oříšek s trojlaločnatým podpůrným listem.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Carpinus_betulus_Sturm33.jpg

Kde roste: Je to dřevina dobře snášející zástin a proto se s ní setkáváme ve druhém patru doubrav, kde tvoří intenzivně zapojené podrosty. Je odolný proti klimatickým výkyvům, na půdu je nenáročný, netrpí mrazy ani suchem, v Podyjí je hojně rozšířen.

Využití: Pórovité dřevo je sice pevné, tvrdé a výhřevné, ale málo trvanlivé, a proto se používá převážně jako palivo. V zahradní a krajinářské tvorbě je pro svoji nenáročnost často využíván, nesnáší pouze zamokření nebo výrazně suchá místa. Používá se jako solitérní a parkový strom, pro výsadbu do krajiny, do stromořadí a větrolamů nebo tvarovaných živých plotů a stěn

Lidové léčitelství: Výtažky z habrových pupenů jsou využívány v celostní medicíně při tzv. gemmoterapii, což je přírodní terapie, kdy se v přípravcích používají čerstvé výtažky z pupenů při onemocnění jater či horních cest dýchacích. Výtažky z habru jsou při Bachově terapiii součástí tzv. Bachovy květové esence. V lidovém léčitelství se výtažky z habru obecného aplikují zevně jako součást přípravků na krvácející hemeroidy a při krvácení z ran.

Mytologie: Habr patřil mezi stromy uctívané Kelty, Germány i starými Slovany a symbolizoval důvěru ve vlastní energii a schopnosti, dodával sílu vydržet a překonávat všechny nesnáze a pomáhal v toleranci a vyrovnání rozdílů. Živé ploty z habrů obklopovaly posvátné háje v Alpách, kde střežily jejich nedotknutelnost.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka