Exmoorští poníci začali nově spásat i havranický les

V Havraníkách začali druhý dubnový týden exmoorští poníci spásat celou pastvinu. Po téměř třech letech od začátku projektu přirozené pastvy koní v Podyjí byla koním zpřístupněna i její lesní část. Dosud byla bezmála desetihektarová plocha smíšeného lesa izolována mobilním ohradníkem.

Image

Exmoorští poníci na havranické pastvině. Foto: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

Havranická pastvina je tvořena stepními trávníky, vřesovišti a křovinatými biotopy. Asi třetinu pastviny pokrývá smíšený les, kam koně zatím nesměly. „Každý rok jsme koním postupně přidávali nové dílčí plochy k pastvě. Nyní přibývá i les,“ říká Robert Stejskal, který se na Správě Národního parku Podyjí zabývá péčí o nelesní plochy. Správci pečlivě sledují kapacitu pastviny a hledají optimální pastevní zátěž. Tedy kolik zvířat pastvina uživí, aniž by tlak zvířat ohrožoval citlivá společenstva. Původní skupinka pěti koní se rozrostla na osm. Rozšíření spásané plochy je tak na místě.

Koně se během tří let úspěšně „propásli“ přes stepní trávníky až k lesním porostům. „Nyní je čeká nelehký úkol. Pomoci zlepšit stav lesa,“ vysvětluje Stejskal. V lesních porostech plošně odumřely borovice. Na zbytky lesostepních světlin se šířil akát nebo husté křoví. Společně s koňmi, kteří dokážou dokonale vypást porosty vysokých trav, budou správci parku pokračovat v asanaci suchých borovic, odstraňování invazních akátů injektáží a především obnově cenných zbytků stepní vegetace. „V Havranickém lese stále existují skalky s přežívajícími konikleci, jalovci a dalšími vzácnými druhy. Jen je potřeba je osvobodit z hustého křoví. Jakmile se to povede, koně se postarají o další údržbu a zpomalí zarůstání,“ soudí Stejskal.

Ve střední části pastviny byla po několika týdnech také znovu zprovozněna oblíbená vyhlídka na skalním návrší. Touto dobou tam právě dokvétají poslední koniklece velkokvěté. Vypasená místa na pastvině se začínají vybarvovat žlutě díky rozkvétajícím mochnám písečným.

Exmoorští poníci se v Podyjí pasou od května 2018. Na dvou pastvinách, u Havraníků a na Mašovické střelnici, je nyní celkem sedmnáct zvířat. K dispozici mají 60 hektarů travnatých porostů, křovin a smíšeného lesa.

Další informace k pastvinám naleznete na https://www.nppodyji.cz/pastvinykoni