Exmoorští poníci si poradili s únorovou ledovkou. U Havraníků mají i nové možnosti pastvy

Exmoorští poníci v únoru zvládli asi nejtěžší zkouškou svého podyjského pobytu. Svízelné chvíle jim připravila ledovka, která sevřela obě podyjské pastviny. Naštěstí se ukázalo, že i na takové extrémy jsou koně od přírody dobře připraveni.

Image

Koncem prvního únorového týdne pršelo na promrzlou zem. Na vzniklou ledovku v následujících dnech napadl sníh. Silné mrazy několik dní provázela mlha a střídavě také silný vítr. Výsledkem byla proměna obou pastvin, u Havraníků i Mašovic, na týdenní „ledové království“. Většina pastvin byla pokrytá kompaktní ledovou krustou. Pro koně tak bylo téměř nemožné dostat se k ukryté trávě.

„Koně si však i s touto situací dokázali poradit. Na svých pastvinách, které dokonale znají, si našli závětrná místa, kde nebyl ledový příkrov tak silný. Koně umí pomocí kopyt určitou vrstvu sněhu i tenkého ledu odhrabat a dostat se tak k potravě,“ říká Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí.

Kromě závětrných míst byla potrava dostupnější také pod vzrostlými stromy nebo v lese. „Tam ale zase hrozilo riziko zranění. Stromy zatěžkané silnou vrstvou ledu padaly doslova před očima. Pokud by napadlo ještě více sněhu a námraza by měla trvat několik týdnů, byli jsme připraveni koním přilepšit senem,“ popisuje Stejskal. Týdenní půst ale pro koně tohoto plemene nepředstavuje riziko.

K přežití koní dopomohla i ukázněnost návštěvníků, kteří se nepokoušeli koně dokrmovat. „Nevhodný pamlsek by jim mohl spíše uškodit. Koně by se také mohli přestat snažit hledat potravu samostatně,“ upozorňuje Stejskal.

V havranické pastvině se nově koním otevřely i další plochy. Stalo se tak díky odstranění suchých borovic. „Padlé kmeny odumřelé kvůli dlouhotrvajícímu suchu tvořily neproniknutelnou a nebezpečnou změť. Bylo nutné je odstranit. Část stromů, stojících i vyvrácených, jsme ale ponechali na místě jako biotop dřevomilných organismů,“ vysvětluje Stejskal. Po pracích lesní techniky jsou některé cesty kolem havranické pastviny dočasně rozježděné. Prosíme proto návštěvníky o shovívavost.

Jedna změna v pastvině se týká turistického provozu. Uprostřed pastviny u Havraníků byl dosud umožněn vstup do pastviny k balvanitému návrší s vyhlídkou do kraje. Vyhlídka byla ohraničena provizorním ohradníkem, který odděloval návštěvníky vyhlídky od koní. „Bohužel po opakovaných technických problémech s údržbou ohradníku jsme nuceni odbočku k této vyhlídce dočasně zrušit. Vyhlídka se tak stane součástí pasené plochy, alespoň do doby, než se nám podaří nainstalovat stabilnější ohradník. Věříme, že tento krok nezbytný k bezpečnému provozu pastvin návštěvníci pochopí,“ uzavírá Stejskal.

Snímky aktuálně pasených ploch a další informace naleznete na https://www.nppodyji.cz/pastvinykoni

201012-interreg-rakousko-ceska-republika-rgb-600.jpg