Evropský diplom Rady Evropy pro NP Podyjí

 

Slavnostní předání Evropského diplomu Rady Evropy Národnímu parku Podyjí

     Ve čtvrtek 29.června 2000 proběhne v prostorách Národní kulturní památky hradu Karlštejn slavnostní předání Evropského diplomu Rady Evropy Národnímu parku Podyjí, Národní přírodní rezervaci Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Slavnost proběhne za účasti ministra životního prostředí pana RNDr. Miloše Kužvarta a ředitele Ředitelství pro udržitelný rozvoj Rady Evropy pana Tarcisia Bassi.

     Evropský diplom je  ocenění, které Rada Evropy uděluje významným chráněným územím již od r. 1966. Zatím je takto oceněno přes 50 chráněných území v Evropě, která splnila přísná kriteria kvality i správy daného chráněného území. V letech 1999 - 2000 proběhl v Radě Evropy poměrně náročný proces prověření kandidátů na základě návrhu příslušných orgánů České republiky, včetně nezávislého expertního posouzení jednotlivých chráněných území. Zkoumány byly např. přírodní kvality území, právní zajištění jeho ochrany, způsob ochranářského managementu i socio-ekonomický kontext. Evropský diplom je udělován na jasně ohraničené období 5 let a poté je opětovně prověřována jeho oprávněnost. Tímto způsobem je účinně zajištěn zájem jednotlivých zemí nezpronevěřit se daným zásadám ochrany hodnocených chráněných území.

     Převzetím prestižního Evropského diplomu se naše oceněná chráněná území dostávají do významného společenství s takovými oblastmi, jako je např. Národní park Bialowieza v Polsku, Národní park Bavorský les v SRN, či Národní rezervace Camargue ve Francii. Česká chráněná území dosud nebyla poctěna tímto způsobem. Evropský diplom tak znamená vyjádření evropské sounáležitosti v ochraně přírody a nepochybné ocenění péče našeho státu o přírodní dědictví, ale i postojů místních obyvatel. Zároveň se však stává i důležitým závazkem České republiky.

 

Stručná charakteristika držitelů Evropského diplomu Rady Evropy:

 

Národní park Podyjí - vyhlášen v r. 1991 na rozloze cca 63 km². Ukázka výjimečně zachovalého říčního údolí v zalesněné krajině na hranici s Rakouskem.Významná druhová pestrost rostlin a živočichů podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav..

 

Národní přírodní rezervace Karlštejn - vyhlášena v r. 1955 na rozloze cca 15km². Zaujímá jádrovou část CHKO Český kras. Jedná se  unikátní ukázku zachovalé krajiny na vápencovém podloží. Výskyt typických jevů živé a neživé přírody, včetně kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty - vyhlášena v r. 1980 na rozloze cca 715 km². Od r. 1996 je biosférickou rezervací UNESCO. Rozlehlé pohoří na hranici se Slovenskou republikou zaujímající část nejzápadnější partie Karpatského oblouku. Malebná krajina s typickými květnatými druhově bohatými loukami.