Evropský den parků v Podyjí

Národní parky Podyjí a Thayatal oslaví sté výročí založení prvních národních parků v Evropě

  První národní parky v Evropě byly vyhlášeny již v roce 1909, kdy bylo ve Švédsku zřízeno 9 chráněných území této kategorie. Na počest tohoto výročí je tradičně, z iniciativy Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC,  24. květen slaven jako Evropský den parků. Tento den je vhodný k připomenutí této události i nezastupitelného významu velkoplošných chráněných území v dnešní moderní době.

               

Správa NP Podyjí ve spolupráci se svým partnerským Národním parkem Thayatal připravila u příležitosti Evropského dne parků bohatý program pro širokou veřejnost:

 

  • Výstava Bohumír Prokůpek – Podyjí (fotografie z let 1992-2008) – otevřeno od 22.5. do 30.9. v Galerii Thayana na Státním zámku ve Vranově nad Dyjí (květen, červen 10-17 denně kromě pondělí, červenec, srpen 10-18 denně kromě pondělí, září 10-17 pouze v sobotu a neděli
  • Krajina z různých úhlů pohledu (exkurze pro veřejnost s botaničkou Správy NP Podyjí Lenkou Reiterovou) do okolí Čížova i Hardeggu (délka cca 12 km, sraz v sobotu 23.5.2009 v 9.00 u Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově)
  • Setkání v Čížovské kapli - koncert znojemské hudební skupiny Mosty (skladby z období renesance, baroka a klasicismu, drobné světské skladby, černošské spirituály, začátek v sobotu 23.5.2009 v kapli v Čížově)
  • Evropský den parků v Thayatalu – celodenní program soutěží a her pro rodiny s dětmi na nově otevřeném hřišti u Nationalparkhausu v Hardeggu (24.5.2009 mezi 10.00 a 18.00)

  

Správa Národního parku Podyjí

15.5.2009 

&source=https://www.nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">