Evropský den parků 2009 v NP Podyjí

24. května se již tradičně slaví Evropský den parků. Správa Národního parku Podyjí připravila ve spolupráci se Správou NP Thayatal při této příležitosti nabídku akcí pro širokou veřejnost.

V tomto roce si s oslavami Evropského dne parků zároveň připomínáme 100. výročí založení prvních národních parků v Evropě. Téma letošního EDP vyjadřuje slogan „Youth – the future of our parks“ (Mládí - budoucnost našich parků). Pozornost bude věnována roli dětí a mladých v managementu chráněných území, projektu Junior Rangers v chráněných územích a environmentálnímu vzdělávání mladých lidí, jedním z témat je i "příštích 100 let evropských parků z pohledu dítěte".

Také část programu v NP Podyjí a NP Thayatal je věnována dětem a rodinám s dětmi.

Evropský den parků - program Evropský den parků - program (24,86 KB