Skalický platan ve finále ankety Strom roku 2011

Pokud jste se sledovali regionální anketu Strom roku Znojemska 2010, asi si pamatujete stromy, které se umístily na prvních třech místech - vedle cedru ve Višňovém a sekvojovce v Kravsku to byl i platan ve Skalici. A právě ten porota celostátní ankety Strom roku vybrala z těchto tří zaslaných návrhů do finále, společně s jedenácti dalšími stromy z celé republiky.

Majestátný strom, platan s ohromným kmenem, nesoucím do nebe sahající širokou, hustě větvenou korunu s větvemi silnými jako kmeny samostatných stromů v jeho okolí. Tím je platan, rostoucí v parku bývalého zámeckého areálu, dnes domova pro seniory v obci Skalice.

skalický platan Skalický platan platan s Alžbětou

Jako jediný zástupce jihomoravského kraje postoupil Skalický platan do finále mezi dvanáct finalistů celostátní ankety Strom roku 2011. Tuto anketu pořádá Nadace partnerství již desátým rokem a jejím cílem je vytvořit pouto mezi stromy i lidmi navzájem. Finanční prostředky získané v průběhu ankety jsou použity na výsadbu nových stromů po celé ČR ale také na odborné ošetření vítězného stromu.

Skalický platan byl navržen do soutěže starostou obce Skalice panem Antonínem Buchtou a Alžbětou Brzkovskou, studentkou zahradní architektury na Mendelově univerzitě v Brně. V prvním ročníku okresního kola, jehož pořadateli byli Klub přátel stromů Znojemska, Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko a ekoporadna Správy Národního parku Podyjí, získal tento úžasný platan třetí místo.  Jako platan s největším obvodem kmene v celé ČR (650 cm) si rozhodně zaslouží naši další pozornost a úctu, přinejmenším v podobě Vašeho hlasu pro jeho vítězství v anketě Strom roku 2011.

Rozhodnout o vítězi tedy můžete zasláním dárcovské DMS, která je pro Skalický platan ve tvaru: DMS STROM6 na telefonní číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30Kč, přičemž 27 Kč putuje na výsadbu stromů. Nebo lze našeho finalistu podpořit podpisem do hlasovacích archů a přispěním drobné částky 3 Kč za podpis. Tyto archy jsou k dispozici na různých veřejných místech a informačních centrech měst Znojma, Moravského Krumlova a Miroslavi. Možnost hlasovat do podpisových archů bude i během konání Znojemských festivalů Šramlfest a Wake Up Festival. Podpisová akce potrvá do 10. října a vyvrcholí slavnostním večerem u příležitosti oslav Dne stromů, kde bude vyhlášen vítězný strom s největším počtem hlasů. V letošním ročníku soutěže navíc vítězný strom postupuje do ankety Strom Evropy, kde se může stát nejsympatičtějším stromem v evropském měřítku. Děkujeme všem, kteří se rozhodli hlasovat a pomáhat stromům i lidem najít si k sobě cestu.

Klub přátel stromů Znojemska.